UZI

บริษัท ยูซี่ คอสเมติค จำกัด

ORDER STATUS

ภายในประเทศส่งฟรี EMS

โดยใช้ระบบขนส่งเอกชน บริษัท Alpha สามารถเชคเลขแท็ค

ต่างประเทศ ค่าจัดส่งคุณลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายเอง

ตามปริมาณ จัดส่งโดยการใช้ ไปรษณีย์ไทย สามารถเช็คเลขแท็คได้ที่

UZI COSMETIC

(ยูซี่ คอสเมติค)

contact