UZI

บริษัท ยูซี่ คอสเมติค จำกัด

RETURN POLICY

กรุงเทพ และ ปริมณฑล ทางบริษัทอัลฟ่าจะมีการติดต่อส่งสินค้าไปทางลูกค้า 3 ครั้ง ถ้า­ 3 ครั้งไม่มีผู้รับสินค้าจะโดนตีกลับมาทางบริษัท

ในการจัดส่งโดยไปรษณีย์ กรณีไม่มีผู้รับสินค้า จะมีการออกใบแจ้งให้ ติดต่อกลับมาภายใน 7 วัน ถ้าไม่มีผู้ติดต่อสินค้าจะโดนตีกลับมาทางบริษัท

**หากลูกค้ารับสินค้าไปแล้วชำรุดจากขั้นตอนการจัดส่ง ทางเรายินดีส่งสินค้าใหม่ไปให้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้นับตั้งแต่วันที่รับสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน หากเกินกำหนดดังกล่าวทางบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้ค่ะ ต้องกราบขออภัย***

UZI COSMETIC

(ยูซี่ คอสเมติค)

contact