UZI

บริษัท ยูซี่ คอสเมติค จำกัด

แจ้งการชำระเงิน

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

เลขที่สั่งซื้อ #
จำนวนเงิน
อัปโหลดสลิป *

แจ้งชำระเงินทางไลน์

ส่งสลีปการโอนที่ Line ID : @UZI_COSMETIC หรือจะสเเกน QR code

UZI COSMETIC

(ยูซี่ คอสเมติค)

contact